Werking First Responder Systeem Urk

Algemeen
Sinds 1997 is het First Responder Systeem (FRS) draaiend in de gemeente Urk. Vanuit het Rode Kruis wist de voormalige Urker Ambulance mensen inzetbaar te houden om 24/7 eerste hulp aan te kunnen bieden aan de gemeente. In 1997 is samen met GGD Flevoland het nieuwe systeem bedacht en uitgewerkt. Samen met een huisarts en 2 vrijwilligers van het FRS Urk, kon op een hoog niveau medisch zorg verleent worden bij acute situaties.

Inmiddels was er een ambulance post aan de Abtsweg gekomen, welke in 2011 verhuist is naar het industrie terein van de gemeente Urk. Voor de gemeente Urk een zeer goede ontwikkeling, want nu kan er een professionele ambulance zeer snel op alle plaatsen in Urk aanwezig zijn. Toch komt het nog regelmatig voor dat deze post onbemand is, doordat de ambulance van GGD Flevoland elders in de polder een rit moet uitvoeren of dat deze andere posten moet bemannen, om een bredere dekking te krijgen. Wanneer dat het geval is duurt het weer even voordat de ambulance van de GGD in Urk aanwezig kan zijn. Vandaar willen de gemeente Urk, GGD Flevoland en alle Urker huisartsen het First Responder Systeem in leven houden tot op de dag van vandaag. Het unieke systeem in Nederland werpt zijn vruchten af, want het komt regelmatig voor dat er in levensbedreigende situaties door het systeem toch binnen 6 minuten hulp aanwezig is.

In 2011 is het verouderde convenant opniew bekeken en aangepast aan de huidige situatie. Zo zijn er nieuwe afspraken gemaakt over het inzetten van het FRS en waaraan het systeem moet voldoen. Vanaf het begin bestaat het systeem uit een dienstdoende huisarts, 2 FRS-Vrijwilligers en de FRS ambulance. Deze 3 bij elkaar vormen een geheel team, waarmee op het zogenoemde ALS-niveau acuut medische zorg verleent kan worden. Zeker in situaties wanneer de ambulance van GGD Flevoland van ver moet komen, kan er dus levensreddend gehandeld worden.

 

Dienstdoende Huisarts
Alle huisartsen in de gemeente Urk werken mee aan het First Responder Systeem. Middels een maandelijks rooster is er in ieder geval 1 huisarts 24 uur per dag, 7 dagen in week beschikbaar om samen met 2 vrijwilligers ter plaatse te gaan om acute zorg te verlenen.

FRS-vrijwilligers
Er zijn een 15-tal vrijwilligers actief bij het systeem. Middels een rooster hebben minimaal 2 vrijwilligers dienst en staan paraat om ingezet te worden. Deze vrijwilligers zijn minimaal met EHBO geschoold en volgen een interne opleiding van 12 maanden om te werken volgens het Landelijkse Protocal Ambulance, het medisch assisteren aan zowel de huisarts als het ambulance personeel en te kunnen rijden met een voorrangsvoertuig. Zowel het maken van ECG's tot aan het planken en spinnen van patiënten, als het reanimeren met AED, zijn deze vrijwilligers opgeleidt. Maandelijks volgen de vrijwilligers bijscholing, wat uitgevoerd wordt door een ambulance verpleegkundige van GGD Flevoland.

FRS Ambulance
Het systeem maakt gebruikt van een volledig ingerichte ambulance. Dit zorgt ervoor dat er met precies dezelfde spullen gewerkt wordt als het personeel van GGD Flevoland. Hierdoor kunnen er heel gemakkelijk spullen uitgewisseld worden, wordt de samenwerking bevordert en kan, als het moet, een patiënt samen met een huisarts geheel vervoersklaar gemaakt worden, voordat er een ambulance van GGD Flevoland arriveerd. Vooral bij grotere ongevallen is het zeer efficient om extra materialen aanwezig te hebben.

Inzetprocedure
Wanneer wordt het FRS Urk nu ingezet? In principe wordt het FRS team ingezet bij alle 112 meldingen die ingeschaald worden als A1. Dit betekend wanneer er acute medische zorg nodig is binnen 15 minuten, wordt het volledige of een deel van het systeem in werking gezet. De dienstdoende vrijwilligers hebben communicatie apparatuur (C2000 portofoon) bij zich, waardoor er direct contact is tussen deze vrijwilligers en de Meldkamer Ambulance Flevoland. Zij gaan dan met de gewenste urgentie en de FRS Ambulance ter plaatse. De dienstdoende huisarts wordt telefonisch gealarmeerd door de Meldkamer en gaat op eigen gelegenheid ter plaatse. Toch wordt niet altijd het volledige systeem ingezet bij A1 gevallen. Dit kan er aan liggen als bijvoorbeeld een huisarts het niet wenselijk acht dat ook de vrijwilligers ter plaatse komen.

Inzetprocedure A1 situatie in de gemeente Urk. Er kunnen 3 situaties zich voordoen:

  • Ambulance post Urk is bezet -> Ambulance + 2 FRS-vrijwilligers worden gealarmeerd
  • Ambulance post Urk is niet bezet -> Ambulance elders +  2 FRS-vrijwilligers + dienstdoende FRS huisarts worden gealarmeerd
  • Huisarts vraagt met spoed een ambulance -> de huisarts mag bepalen of ook het FRS gealarmeerd wordt

Inzetprocedure A2 situatie in de gemeente Urk en/of buiten de gemeente Urk: In principe wordt het FRS niet ingezet, tenzij de Meldkamer Ambulance het toch wenselijk vind om hulp te sturen. Dit kan bijvoorbeeld bij til assistentie's, bijstandsverlening bij grotere incidenten of onderbezetting in de regio.