Wordt ook donateur

De First Responder Urk heeft natuurlijk ook uw steun nodig om het systeem FRS Urk te laten draaien. U kunt ons daar mee helpen door ook uw bijdrage te doneren. U kunt een eenmalige donatie schenken op rekeningnr.: NL17RABO0154439754, ten name van Stichting FRS Urk.

 U kunt ook een periodieke donatie schenken aan de FRS Urk. Dit kunt u doen door middel van een machtigingskaart te downloaden en deze op te sturen naar FRS Urk t.a.v. T Verheij, Noorderzand 23, 8321 HZ Urk. Op deze machtigingskaart kunt u enerzijds aangeven FRS te machtigen om eenmalig een bedrag automatisch van uw rekening af te laten schrijven. Anderzijds kunt ook kiezen om de FRS periodiek te steunen via automatische incasso. Een door uzelf aangegeven bedrag zal dan gedurende  een door aangegeven periode automatisch van uw bank-/girorekening worden afgeschreven. De kosten van een incasso liggen lager als de kosten van een acceptgiro.

U weet dat we niet zonder uw hulp verder kunnen!

Klik hier om de machtingskaart te downloaden.