Nieuwe overeenkomst getekend tussen GGD Flevoland en FRS Urk

Tussen de Regionale Ambulancevoorziening (RAV) Flevoland en de Stichting First Responder Systeem (FRS) Urk is een hernieuwde samenwerkings-overeenkomst opgesteld.

Deze is op donderdag 7 juli jl. ondertekend. Het doel van de overeenkomst is het zorgdragen dat de inzet van FRS Urk als onderdeel van de acute eerstelijnszorg op Urk plaatsvindt op basis van duidelijke afspraken over inzetcriteria, taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden. 

RAV Flevoland is en blijft volledig verantwoordelijk voor het leveren van de reguliere ambulancezorg, de FRS Urk is daarnaast een extra lokale dienst.

Kamla Makarawung, hoofd RAV Flevoland, is zeer tevreden met deze hernieuwde overeenkomst: “Het is goed om afspraken met de FRS bekrachtigd te zien door middel van deze overeenkomst. Fijn om op een dergelijke manier met elkaar te kunnen samenwerken en waar nodig elkaar te kunnen aanvullen. Daarnaast wil ik graag mijn dank uitspreken aan alle FRS vrijwilligers die altijd zeer enthousiast en meewerkend zijn. Zij zetten zich met zoveel plezier, passie en een stuk professionaliteit belangeloos in, om een bijdrage te leveren aan hun gemeenschap, dat is werkelijk geweldig!”

Bron: ggdflevoland.nl