Afscheid 2 FRS-vrijwilligers

Jan PruiksmaAfgelopen 8 mei '12 hebben wij als FRS een afscheidsavond gehouden voor Jan Pruiksma en Elisabeth Hoefnagel. Door hun drukke bezigheden op hun werk en privé, zijn ze genoodzaakt om te stoppen bij de FRS. Hun afscheid wilden we niet ongemerkt voorbij laten gaan en we hebben dit met het FRS-personeel met aanhang speciale aandacht gegeven. Door middel van een Amerikaanse party, waarbij iedereen wat te eten mee nam, hebben we dit tweetal met het hele team verrast.

Jan is via EHBO-cursus in 2005 bij de FRS gekomen en Elisabeth is via een familielid bij de FRS gekomen in 2008. Jan had bij zijn interview aangegeven, toen hij net begon, dat als hij iets zou willen veranderen bij de FRS, dat de FRS ook voor verkeersongevallen zou worden opgeroepen. Dit is ondertussen al werkelijkheid geworden. Wat Jan het meest is bijgebleven , zijn de geslaagde reanimaties. Wat Elisabeth vooral is bijgebleven zijn bepaalde bijzondere ritten en de stage in Rotterdam. Dat was indrukwekkend en daar denkt ze nog heel vaak aan terug.

Jan en Elisabeth hebben beiden veel tijd en werk verricht voor de FRS en zo een positieve bijdrage geleverd voor de gehele Urker bevolking. Wij zijn ze daar zeer dankbaar voor.....!