Bevolking, bedrijfsleven en gemeente houden FRS draaiende

 De Urker gemeenschap moet zelf het First Responder Systeem (FRS) in de lucht houden. De gemeente, bevolking en bedrijfsleven houden het financieel draaiende, de vrijwilligers en de Urker huisartsen houden het systeem operationeel.

Het FRS staat op Urk garant voor snelle hulpverlening. Alhoewel de aanrijtijden van de ambulance aanzienlijk zijn verbeterd, wil de Urker gemeenschap niet af van het FRS. Dit betekent echter wel dat men dit hulpverleningssysteem zelf moet bekostigen. Aanvankelijk werd het FRS opgezet als pilotproject, gefinancierd door de gemeente, de provincie Flevoland en de zorgverzekeraar. Het project zou blijvend gefinancierd worden als zou blijken dat het ook in andere gemeenten van de grond zou komen.

Hier blijkt het echter niet te lukken, omdat daar de huisartsen niet mee willen werken. Gevolg is dat provincie en zorgverzekeraar inmiddels zijn afgehaakt om het Urker hulpverleningssysteem te financieren. De gemeenteraad heeft 50.000 euro extra beschikbaar gesteld, waardoor de jaarlijkse bijdrage van ruim 6.800 naar ruim 16.800 euro gaat. De bevolking draagt middels de jaarlijkse collecte 12.500 euro bij en acties bij het bedrijfsleven leveren 7.800 euro op. In totaal moet er zo 32.700 euro per jaar bijeen verzameld worden om het FRS operationeel te houden.

De Urker huisartsen en vrijwilligers van het Rode Kruis zorgen ervoor dat de personeelslasten betaalbaar blijven. De vrijwilligers krijgen per jaar slechts 4.500 euro als onkostenvergoeding. De Hulpverleningsdienst Flevoland draagt haar steentje bij door materiaal beschikbaar te stellen en de vrijwilligers te scholen.

 Bron: Opurk.nl